Verdii AS er sertifisert
Visma-forhandler, med kontor i 
Stryn, Ørsta og Bergen. 

Vi tilbyr rådgivning, installasjon, 
opplæring og support.

Visma Certified Partner:

Visma Certified Partner - Sertifisert Visma-forhandler i Stryn, Ålesund, Ørsta og Bergen
Enklere ferie og fravær med Visma.net Absence
Er ferie og fravær en elefant i rommet hos din bedrift?
Visma.net Absence

De fleste bedrifter har én eller flere elefanter i rommet som ingen vil snakke om. Det kan være oppgaver som kunne vært digitalisert og forenklet, men som av en eller annen grunn ikke har blitt gjort noe med.

Visma.net Absence gjør det enkelt for alle ansatte å føre fravær, søke om ferie, og for ledere å bli varslet og godkjenne. 

- Enkel fraværshåndtering på nett og mobil
- Frigjør tid for ansatte, ledere og lønningsansvarlige
- Full oversikt og komplette fraværsstatistikker

Innebygget funksjonalitet sørger for at fraværsregler overholdes.

Les mer om Visma.net Absence her.

Hvorfor punche inn ferie- og fraværskabalen, når de ansatte kan gjøre jobben selv? Ferie trenger ikke å være så vanskelig!

Skal vi snakke om elefanten i rommet? Send en e-post til post@verdii.no, eller ring din lokalavdeling.


Ørsta: 901 98 544 / 90776635
Stryn: 57 87 27 70
Ålesund: 70 15 20 00
Bergen: 55 90 71 00