Verdii AS er sertifisert
Visma-forhandler, med kontor i 
Stryn, Ørsta og Bergen. 

Vi tilbyr rådgivning, installasjon, 
opplæring og support.

Visma Certified Partner:

Visma Certified Partner - Sertifisert Visma-forhandler i Stryn, Ålesund, Ørsta og Bergen
Visma Global
Økonomisystemet som lar deg forstå helheten
 
 
 
For å oppnå lønnsom drift må du vite hvor verdiene i bedriften ligger. 
Det handler om å stille de rette spørsmålene og enkelt få de mest 
korrekte og utfyllende svarene. Det er her grunnlaget for de viktige
beslutningene ligger. Visma Global gir deg oversikten du trenger.


Rapporter i alle dimensjoner
Rapporteringsmulighetene i Visma Global er mange og tilfredsstiller alle tenkelige behov en bruker kan ha. For det første finnes det standardrapporter til de mest vanlige formene for regnskapsrapportering. I tillegg kan en bruker selv tilpasse rapporter ved hjelp av funksjonaliteten Statis-Ticker. Her kan brukeren definere ulike parametere i systemet og lage egne rapportmaler, noe som gjør det raskt å hente ut sine definerte rapporter ved behov.  Videre har Visma Global en multirapporteringsfunksjon som gjør det mulig å hente ut rapporter lang flere dimensjoner. Dette tilfredsstiller alle behovene en avansert bruker kan tenkes å ha, så som forskjellige sammenstillinger av regnskapstall med salgsstatistikk.

Alt skjer på skjerm
I Visma Global har du alt på skjerm- oversiktsbilder, saldo, purrerutiner, resultatrapporter osv. Enhver underliggende tallstørrelse finner du med Drilldown-funksjonen som på sekunder gir deg overlegen sporing av enkeltposter tilbake på opprinnelig nivå. Med et klikk kan du distribuere det du ønsker elektronisk vi e-post.  

Roller og arbeidsmønstre 
Visma Global inneholder forhåndsdefinerte arbeidsroller som samler rutinene for å skape bedre arbeidsflyt. De forhåndsdefinerte arbeidsrollene fungerer som en egen veiviser. Du har også enkelt mulighet for å definere dine egne arbeidsmønstere med akkurat de funksjonene og rutinene du ønsker. Dermed hat du alle rutiner informasjon samlet på ett sted. 

Integrasjon og åpenhet
Visma Global kan enkelt integreres med andre fagsystemer. Det betyr at data er tilgjengelige på tvers av systemene. Åpenheten i systemet gjør at du kan ha dynamiske linker til Excel for rapportering og registrering direkte i Visma Global. Økonomisystemet er selvfølgelig integrert med øvrige Visma-systemer, som CRM, lønn og elektronisk dokumenthåndtering. 

Elektronisk dokumenthåndtering 
Med Visma Dokumentsenter får du et moderne, enkelt verktøy for elektronisk administrasjon av bilag. Alle bilag lagres elektronisk og er tilgjengelig i et samlet forretningssystem. Brukere har til enhver tid oversikt over dokumentflyten, og kan sende bilag videre som vedlegg via e-post. Tiden som brukes på administrasjon av bilag reduseres betraktelig. 
 
 
 

Vi hører gjerne fra deg 
Vil du vite mer om hva Visma Global kan gjøre for deg og din bedrift? Send en e-post til post@verdii.no i dag, eller ring din lokale avdeling for en uforpliktende samtale.

Ørsta: 901 98 544 / 90776635
Stryn: 57 87 27 70
Ålesund: 70 15 20 00
Bergen: 55 90 71 00