Verdii AS er sertifisert
Visma-forhandler, med kontor i 
Stryn, Ørsta og Bergen. 

Vi tilbyr rådgivning, installasjon, 
opplæring og support.

Visma Certified Partner:

Visma Certified Partner - Sertifisert Visma-forhandler i Stryn, Ålesund, Ørsta og Bergen
Kontakt oss
Verdii AS
Postboks 200
6781 Stryn

E-post:post@verdii.no


Avdeling Stryn
Sico Data AS
Tonningsgata 33
6783 Stryn

Telefon: 57 87 27 70
E-post: post@sico.no


Avdeling Bergen  
Økonomi og data as
O.J. Brochsgt. 16B
5006 Bergen

Telefon: 55 90 71 00
E-post: post@okonomiogdata.no

Avdeling Ørsta  
Datasamarbeid AS
Strandgata 28
6150 Ørsta

Telefon: 901 98 544/ 90776635
E-post: firmapost@datasamarbeid.no