Verdii AS er sertifisert
Visma-forhandler, med kontor i 
Stryn, Ørsta og Bergen. 

Vi tilbyr rådgivning, installasjon, 
opplæring og support.

Visma Certified Partner:

Visma Certified Partner - Sertifisert Visma-forhandler i Stryn, Ålesund, Ørsta og Bergen
Kontor avd. Bergen
Økonomi og data as
O.J. Brochsgt. 16B
5006 Bergen

E-post: post@okonomiogdata.no