Verdii AS er sertifisert
Visma-forhandler, med kontor i 
Stryn, Ørsta og Bergen. 

Vi tilbyr rådgivning, installasjon, 
opplæring og support.

Visma Certified Partner:

Visma Certified Partner - Sertifisert Visma-forhandler i Stryn, Ålesund, Ørsta og Bergen
Visma Dokumentsenter
Smartere og mer effektiv behandling av fakturaer og bilag
 
 
Automatiser arbeidsprosessene knyttet til dokumenthåndtering 

Har du til enhver tid oversikt over bedriftens bilag? Realiteten er ofte en annen. Mye tid kan gå med til å finne og behandle bilag- ofte i et uoversiktlig miljø. 

Forestill deg heller at alle bilagene blir skannet og styrt i en oversiktlig og elektronisk løsning. I Visma Dokumentsenter har du til enhvertid oversikt over bilagene og dokumentflyten.  

Raskere og mer effektiv dokumentflyt  
Visma Dokumentsenter utvider bedriftens forretningsløsning med et moderne verktøy for sikker elektronisk dokumenthåndtering. Bilagene blir skannet direkte inn i et elektronisk arkiv. Etter innskanning blir bilagsinformasjon påført og dokumentet sendt på flyt til aktuelle mottakere.  Attestantene kan kommentere kommenterte informasjon om prosjekt og andre kostnadsbærere før de godkjenner bilaget. 
Resultatet er langt mer effektive rutiner for registrering, attestering, lagring og gjenfinning av bilag.  

Automatisk innlesning av fakturaer  
Løsningens fakturatolkfunksjonalitet (OCR-tolk) trekker ut fakturainformasjonen og lagrer konteringsdataene automatisk. Med utgangspunkt i forhåndsregistrerte behandlingsregler, knyttet til hver enkelt leverandør, vil systemet gjenkjenne den aktuelle leverandøren og registrere informasjonen på riktig måte. 
Alt dette bidrar til å redusere mesteparten av tiden som går med til selve registreringen av virksomhetens inn gående fakturaer.  

Enklere saksbehandling
Visma Dokumentsenter gir på en enkel måte regnskapsmedarbeiderne informasjon om hva bilaget gjelder. Hvem som er mottaker fremkommer på alle bilagene som er sendt på flyt. Systemet viser også hvor bilaget befinner seg i godkjenningsprosessen. Fargekoder og symboler indikerer forfall for behandling og forfallsdato for fakturaen.        
Det gjør det enklere å følge opp fakturaer som har forfalt, og reduserer purringer og forsinkelsesrenter.

Elektronisk arkivering  
De elektroniske bilagene blir lagret og registrert bare én gang, i ett og samme system. Dermed unngår man dobbeltregistrering og feil. Brukerne kan til enhver tid hente frem et bilag fra det elektroniske arkivet. Og du kan også sende elektroniske bilag som vedlegg direkte på e-post.
Dette forenkler arkivering, gjenfinning og distribusjon av dokumenter.      
                                                                                                                                   
Alltid tilgjengelig  
Med Visma Dokumentsenter er informasjonen tilgjengelig øyeblikkelig på skjerm, bilag for bilag. De enkelte brukerne har full oversikt over sine bilag til enhver tid. Attestanten blir varslet via e-post om nye bilag som kommer til behandling. Medarbeidere som daglig ikke er brukere av økonomisystemet, kan også få tilgang til Visma Dokumentsenter og har derved mulighet til å gjøre oppslag og attestasjon.
Alle bilagene i virksomheten er der med alltid tilgjengelig med oppdatert informasjon, for alle brukerne.  
                                                                                        
Fullt integrert med økonomisystemet  
Siden Visma Dokumentsenter er tett integrert med økonomisystemet er alle dataene tilgjengelig i ett og samme system. Det forenkler hverdagen på flere måter. Du kan for eksempel gå rett til forespørselsrutinen i økonomisystemet for å se på fakturaene. Eller du kan enkelt kontrollere innkjøp. Varemottak og faktura i samme skjermbilde, mens systemet automatisk samkjører konteringsinformasjonen.
Det betyr at funksjonaliteten er tilgjengelig i de relevante skjermbildene som økonomiarbeidene bruker i sitt daglige arbeid.                                                                                                                                                      
Vi hører gjerne fra deg 
Vil du vite mer om hva Visma Dokumentsenter kan gjøre for deg og din bedrift? Send en e-post til post@verdii.no i dag, eller ring din lokale avdeling for en uforpliktende samtale.

Ørsta: 901 98 544 / 90776635
Stryn: 57 87 27 70
Ålesund: 70 15 20 00
Bergen: 55 90 71 00