Verdii AS er sertifisert
Visma-forhandler, med kontor i 
Stryn, Ørsta og Bergen. 

Vi tilbyr rådgivning, installasjon, 
opplæring og support.

Visma Certified Partner:

Visma Certified Partner - Sertifisert Visma-forhandler i Stryn, Ålesund, Ørsta og Bergen
Visma Business Regnskapsbyrå
 
 Utvid tilbudet til dine kunder

Møt økende krav fra kunder ved å tilby moderne og nettbaserte løsninger som gjør arbeidsdagen deres enklere. 
Dine kunder får økt kontroll og mulighet til å hente ut tallene de trenger, når de trenger det. 
Med Visma kan du kombinere lokalt installert programvare med innovative nettbaserte løsninger. 
Les mer om de ulike løsningene i modellen under.  
 
 
 Dine kunder vil kunne:
- Opprette nye kunder, produkter, prosjekter og fakturere
- Attestere og godkjenne fakturaer før bokføring 
- Akseptere betalingsoppdrag for utbetaling
- Finne og lese rapporter
- Føre egne reiseregninger og utlegg 
- Få tilgang til fakturahistorikk 
- Sende efaktura
- Automatisere innfordringsprosesser  

Helhetlig økonomistyring  
Visma Business Regnskapsbyrå er en komplett økonomi- og bransjeløsning med funksjonalitet som 
understøtter de daglige rutinene på ditt regnskapskontor.  Du har ett system å forholde deg til, som 
har omfattende funksjoner for alt innen regnskap,ordre, fakturering og byråadministrasjon. 

Effektiviser det daglige arbeidet
Med Visma Business Regnskapsbyrå får du en fleksibel løsning som enkelt kan utvides med ønsket 
tilleggs funksjonalitet. Reduser manuelt arbeid og effektiviser arbeidsoppgavene med:
 
Nettbasert byråadministrasjon
Visma.net Byrå er et nettbasert administrasjonsverktøy spesielt utviklet for regnskapsbyrå. 
Hele byrået og hver enkelt medarbeider får god oversikt og kan enkelt strukturere sine oppdrag. 
Løsningen har også en bransjetilpasset modul for tidsregistrering. 
 

Elektronisk dokumenthåndtering
Ved å bygge ut systemet med Visma Dokumentsenter kan byrået automatisere arbeidsprosessene  
knyttet til håndtering av fakturaer og bilag. Elektronisk dokumenthåndtering gir langt mer effektive 
rutiner for attestering, lagring og gjenfinning av bilag.  

 Enkel tilgang til rapporter
Du kan utvide rapporteringsfunksjonaliteten i Visma Business Regnskapsbyrå med Visma Rapportering
og Analyse. Løsningen har et nettbasert grensesnitt som gjør det enkelt for kundene å hente ut de 
rapportene de trenger, når de trenger dem, via internett. 
 Tidsbesparende, helautomatisk betalingsformidling 
Med den elektroniske betalingsformidlingen Visma AutoPay går datastrøm fra alle inn- og utbetalinger 
helt uten manuell behandling. Kundenes kundereskontro oppdateres automatisk ved innbetalinger,
og utbetalinger går helt av seg selv når betalings oppdrag godkjennes. 

Bedre oversikt over lønnsdata 
med integrasjon mot lønnssystemet Visma Lønn har du full oversikt over lønnsdata og viktig historikk 
tilgjengelig i økonomisystemet ditt. Lønnssystemet gjør det enkelt å forholde seg til Altinn, 
tjenestepensjon, AA-register, sykepenger/NAV, personal, lønnsfaget og reiseregninger.
 
 6 gode grunner til å velge Vima Business Regnskapsbyrå: 
- En komplett bransjeløsning med alt i et system
- Ivaretar bransjens kvalitetskrav
- Sikrer god konroll på driften av regnskapsbyrået 
- Har gjennomarbeidede standarder, som også kan tilpasses 
- Kan enkelt utvides med tilleggsfunksjonalitet
- Mulighet til å gi kunden tilgang til Visma Business Regnskapsbyrå via ekstern brukertilgang. 

Vi hører gjerne fra deg 
Vil du vite mer om hva Visma Business Regnskapsbyrå kan gjøre for deg og din bedrift? Send en e-post til post@verdii.no i dag, eller ring din lokale avdeling for en uforpliktende samtale.

Ørsta: 901 98 544 / 90776635
Stryn: 57 87 27 70
Ålesund: 70 15 20 00
Bergen: 55 90 71 00