Verdii AS er sertifisert
Visma-forhandler, med kontor i 
Stryn, Ørsta og Bergen. 

Vi tilbyr rådgivning, installasjon, 
opplæring og support.

Visma Certified Partner:

Visma Certified Partner - Sertifisert Visma-forhandler i Stryn, Ålesund, Ørsta og Bergen
Visma Lønn
Rett lønn - til rett tid  
Visma Lønn er et moderne lønnssystem, like brukervennlig som det er funksjonsrikt. 
Systemet gir deg full oversikt, omfattende historikk og et solid rapporteringsverktøy. 
Med Visma lønn er det enkelt å forholde seg til Altinn, tjenestepensjon, AA-register, 
sykepenger/NAV, hendelser personal, lønnsfaget og reiseregninger. 

Mange muligheter
Visma Lønn tilpasser seg brukere og deres behov, enten de jobber med lønn daglig eller 
bare noen ganger i måneden.Med Visma Lønn har du alltid full oversikt, oppdaterte tall og 
lett tilgang på historiske data. Menystrukturen er oversiktlig og gjør det enkelt å hente 
frem to år av gangen. Det er lett å sette sammen profesjonelle rapporter, enten med årets 
tall eller med historiske tall fra databasen. Visma Lønn er laget med fokus på fleksibilitet. 
Derfor har du mulighet til å starte på en ny lønnsperiode før inneværende er avsluttet, 
og du kan enkelt overstyre lønnsartens hovedbokskonto pr transaksjon. Reiseregninger 
hentes fra Visma TravelExpense, og du har mulighet for raskere godtgjørelse enn ved 
bedriftens neste lønnsutbetaling. Refusjonsskjema for sykefraværutover arbeidsgiverperioden 
ligger ferdig utfylt, fraværs- og ferieregistrering er lett tilgjengelig og en rekke vanlige 
rutiner knyttet til lønnsarbeidet er samlet i samme skjermbilde. 
Lønnssystemet har støtte for elektronisk rapportering, blant annet inn- og utmelding til AA-registeret. 

I forkant
Visma er et solid programvarehus med store ressurser. Dette gir en trygghet for at løsningene 
vi utvikler kommer i stadig oppdaterte versjoner.  Vi følger med på internasjonale trender og 
sørger for at programvaren er oppdatert i forhold til disse. Vi utvikler løsningene med moderne 
verktøy som sikrer stabilitet, dataflyt og mulighet for tredjepartsløsninger der dette er et behov. 
Brukervennligheten viser seg i det gjennomtenkte brukergrensesnittet. Det er lett å 
sammenligne samme periode fra tidligere år og å se svingninger, for eksempel i ansattoversikt, 
antall årsverk og demografiske data, som kjønnsfordeling, alder og lønn. Lønnsslippene kan 
distribueres elektronisk på e-post og nøkkelinformasjon kan sendes som SMS. 

Oppdatert og integrert
Lønn er èn del av den totale økonomien i en bedrift eller organisasjon. Derfor er 
Visma Lønn tett integrert med økonomisystemene fra Visma. Dette sikrer god 
oversikt og oppdaterte regnskapsrapporter, samt eliminere behovet for dobbeltføring 
av en rekke data om lønn og medarbeidere. Det er en rekke fordeler knyttet til  
velge lønnssystem fra en totalleverandør. Du vil alltid jobbe i skjermbilder med 
gjenkjennelig grensesnitt. I tillegg vil data som legges inn i løsningen, være tilgjengelig 
uavhengig av om du driver budsjettering, utbetaler lønn, henter ut rapporter eller 
fører fraværsstatistikk. Visma Lønn er integrert med økonomiløsningene fra Visma. 
I praksis innebærer dette at du automatisk har tilgang på felles kontoplan, 
kostnadsbærere og ansatte. Du kan overføre bilag som bunt, og du håndterer 
enkelt prosesser knyttet til for eksempel reskontro, merverdiavgift og remittering.

En helhetlig løsning for reiseregninger, lønn og økonomi  
Visma Ansattportal registrerer ansatte reiseregninger, utlegg, ferie, fravær og timer, 
oppdaterer personlige opplysninger og mottar lønnsslipper.  Kvalitetssikrede attesterte og 
godkjente data overføres til Visma Lønn. Med elektroniske forretningsprosesser blir du kvitt 
manuelle skjemaer og dobbeltregistreringer- og du sparer tid.

Til  sammen gjør dette Visma Lønn til en løsning helt i forkant, 
forankret i solid erfaring og med bred funksjonalitet.

Gode grunner til å velge Visma Lønn:
- En helhetlig løsning for reiseregning, lønn og økonomi
- Moderne, innholdsrikt og med mange muligheter
- Full historikk
- Rapportering med dybdenavigering
- Fleksibelt
- Enkelt, trygt og solid
- Lønnsfaglig bistand
- Funksjoner tilpasset dine behov

Vi hører gjerne fra deg 
Vil du vite mer om hva Visma Lønn kan gjøre for deg og din bedrift? Send en e-post til post@verdii.no i dag, eller ring din lokale avdeling for en uforpliktende samtale.

Ørsta: 901 98 544 / 90776635
Stryn: 57 87 27 70
Ålesund: 70 15 20 00
Bergen: 55 90 71 00