Verdii AS er sertifisert
Visma-forhandler, med kontor i 
Stryn, Ørsta og Bergen. 

Vi tilbyr rådgivning, installasjon, 
opplæring og support.

Visma Certified Partner:

Visma Certified Partner - Sertifisert Visma-forhandler i Stryn, Ålesund, Ørsta og Bergen
Visma Spesialløsninger
Verdii har de siste årene gjennomført flere prosjekter hvor fagsystemene i Visma gjøres tilgjengelig via internetløsninger. Dette åpner for spennende løsninger både for internt bruk og til datafangst og presentasjon for eksterne kunder.  En av spesialløsningene vi har utviklet er timeregistrerings-system for Energiverk. Vi har etterhvert fått en rekke kunder i e-verks bransjen. Systemene gjør at montører etc. kan registrere timer og materiell direkte mot ELA og prosjekt i Visma databasen. Systemet er web-basert.

Ordrematch mellom Visma Dokumentsenter og Tero Marine
Vi har laget et ordrematch system mellom Visma Dokumentsenter og Tero Marine sin TM Master. Vi matcher inngående fakturaer  mot innkjøpsordrer i TM Master. Vi setter kriterier for match og når systemet har sjekket dette får dokumenta en status. Dokumenta kan "machast" flere ganger og vi har tellere som håndtere dette, og som gir oss nødvendig informasjon. I tillegg har vi rapporter av macht forløpet som gir oss den statistikken vi trenger. 

Ta kontakt ved interesse. Prosjektleder : Kai Birger Myrold

Visma PDA
Verdii er forhandler av håndholdte PDA'er med strekkodeleser og etikettskrivere fra Barex. 
Løsningene egner seg spesielt godt for bedrifter som vil ha kontroll over lager, samt på en enkel måte kunne styre vareflyten inn/ut fra lager. Ved hjelp av strekkoder og enkle skjermbilder på de håndholdte terminalene vil mulighetene for feilregistrering være nesten null. Vi har laget et sett med vinduer for Visma Business som inneholder vareplukk, innmelding til lager, lagertelling og lagerkorrigeringer. Dette kan spesialtilpasses hver enkelt kunde.
PD'ene er koblet opp mot ERP-systemet via terminalserver, og dette gir sanntids oppdatering mot egen ERP-system. Vi snakker ikke lenger om oppdateringer/overføring av data via docking-stasjoner. PDA'ene benytter trådløs teknologi, så et trådløst nettverk er alt du trenger for at dette skal fungere. 
PDA-terminalene har touch-screen og peke-penn som gjør det enkelt å navigere i vinduene. I tillegg vil scannerdelen vanligvis benyttes for å hente opp riktig ordre og riktig produkt i induene fra strekkoder. 

Av andre utviklingsoppdrag kan vi nevne :
Ordresystemer
Ordrematch systemer
Produksjonssystemer
Salgsstøttesystemer
Butikkdatasystemer 

Vi hører gjerne fra deg 
Send en e-post til post@verdii.no i dag, eller ring din lokale avdeling for en uforpliktende samtale.

Ørsta: 901 98 544 / 90776635
Stryn: 57 87 27 70
Ålesund: 70 15 20 00
Bergen: 55 90 71 00